Świętych Kosmy i Damiana 14.11.2020

Wniebowstąpienie Pańskie 06.06.2019r.

Świętych Kosmy i Damiana 14.11.2018r.

          14 listopada bieżącego roku w parafii w Telatyczach odbyły się uroczystości liturgiczne z okazji święta patronów tutejszej Cerkwi, Świętych Kosmy i Damiana.

         Do parafii licznie przybywali wierni i pielgrzymi z różnych stron aby uczestniczyć w świątecznych nabożeństwach w ten szczególny dzień. O godzinie 8.30 miało miejsce poświęcenie wody a o godzinie 9.00 czterech duchownych odsłużyło akatyst ku czci Świętych Kosmy i Damiana. O godzinie 10.00 rozpoczeła się Święta Liturgia, której celebrantem był ks. mitrat Wincenty Pugacewicz. Asystowało mu 15 duchownych z pobliskich parafii.

         Kazanie po Ewangelii wygłosił ks.mitrat Stanisław Strach proboszcz parafii w Kędzierzynie-Koźle. Przybliżył w nim historię cudotwórców Kosmy i Damiana. Po Świętej Liturgii odbyła się uroczysta procesja wokół cerkwi (krestnyj chod).

         Na koniec święta parafialnego kilka słów pouczających powiedział ks. mitrat Mikołaj Kiełbaszewski, dziekan dekanatu kleszczelowskiego.

Wniebowstąpienie Pańskie 17.05.2018r.

     W czwartek 17 maja 2018 roku wierni parafii św. św. Kosmy i Damiana w Telatyczach przeżywali historyczną wizytę. Na parafialne święto przybyli: Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa, Metropolita Warszawski i całej Polski, Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Hiob Arcybiskup Telmessos (Patriarchat Konstantynopola) i Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Warsonofiusz Biskup Siemiatycki.

     Uroczystości rozpoczęły się o godz. 08.00 molebnem z poświęceniem wody sprawowanymi przez proboszcza ks. prot. Cezarego Nowickiego. Deszczowa pogoda nie pozwoliła odprawić nabożeństwa w kapliczce nad niedalekim strumykiem. Nie przeszkodziła jednak wiernym ułożyć na ścieżce do domu parafialnego i świątyni „dywanów z żywych kwiatów”. Ten rzadko kultywowany dzisiaj zwyczaj naszych przodków dobitnie świadczy jak miejscowy lud kocha swą wiarę, świątynię i jak żywe tu są ojcowskie tradycje. Widać to zresztą w każdym zakątku cerkwi.

     O godzinie 09.00 wierni modlili się podczas akatystu wniebowstąpieniu Pańskiemu odczytanemu przez ks. prot. Mirosława Mołotowicza z Sasin. Prosto i uduchowiono brzmiał śpiew parafialnego chóru.

     Około godziny 09.45 dwudziestu duchownych w krestnym chodzie skierowało się ku domowi parafialnemu. Przy śpiewie troparionu, po dywanie z kwiatów, procesyjnie wprowadzono hierarchów do świątyni. W progu czekały na nich dzieci. To nie było tradycyjne powitanie, a poetyckie uhonorowanie miłych gości. Wręczona każdemu biskupowi symboliczna róża była jedynie dodatkiem do krótkiego liryka wygłoszonego przez każde z trójki dzieci. W lokalnym języku przywitała Gości młodzież. Dalej oczekiwali przedstawiciele miejscowych władz samorządowych: starosta Powiatu Siemiatyckiego Jan Zalewski, wójtowie gmin: Mielnik Eugeniusz Wichowski, Milejczyce Jerzy Iwanowiec, Nurzec Stacja Piotr Jaszczuk. W świątyni metropolitę witał ks. prot. Cezary Nowicki.

     Świąteczne kazanie wygłosił Jego Ekscelencja biskup siemiatycki Warsonofiusz. Przybliżył wiernym historię i znaczenie święta Wniebowstąpienia. Duży nacisk położył na znaczenie Golgoty w zbawieniu i duchowej drodze współczesnego człowieka. Dzisiaj bowiem każdy z nas stanął lub jeszcze stanie przed osobistą Golgotą, która będzie egzaminem naszej wiary i ufności Bogu. Każdy z nas będzie musiał zmierzyć się z dylematami ap. Tomasza. Wiele uwagi Ekscelencja poświęcił przebóstwieniu ludzkiej natury w Jezusie Chrystusie. We wniebowstąpieniu Zbawiciel zanosi ją przed tron niebiańskiego Ojca. Naszym zadaniem jest indywidualnie dostąpić tego cudownego aktu przemienienia i wzniesienia ku niebu naszej natury.

     Ze względu na pogodę doksologią święta sprawowano wewnątrz świątyni. Po niej Jego Eminencja metropolita Sawa zwrócił się do zebranych z krótkim, okolicznościowym wystąpieniem. Podkreślił wagę Wniebowstąpienia Pańskiego, które jest ikoną wielkiej godności ludzkiej natury. Bóg pragnąc jedności z nami dokonuje wcielenia swego Syna, który staje przed Ojcem jako człowiek – wcielony Bóg.

     Następnie Jego Eminencja zwrócił się do ks. proboszcza. Dziękował mu za wzorowe przygotowanie święta i złożył życzenia z okazji podwójnego jubileuszu: 25-lecia małżeństwa i posługi kapłańskiej. Słowa te skierowane były również do matuszki Marii. Arcypasterz wskazał jak ważnym jest, by rodzina duchownego w każdym zakątku naszej Cerkwi, była tak wspaniałym przykładem miłości, zgody i szacunku wzajemnego jak to ma miejsce w Telatyczach. Przekazał „srebrnym małżonkom” pamiątkową ikoną Żyrowickiej Bogurodzicy, album o polskim monastycyzmie a ks. Cezaremu wręczył pamiątkowy krzyż z ozdobami. W imieniu Cerkwi ks. Nowicki wraz z małżonką odznaczeni zostali Orderem Św. Równej Apostołom Marii Magdaleny.

     Jego Eminencja dziękował również za udział w św. Liturgii pozostałym hierarchom. Przypomniał wiernym, że arcybiskup Hiob choć urodzony w Kanadzie jest dzieckiem naszych braci z Wołynia. Do Polski przybył jako przedstawiciel Patriarchy Konstantynopola na sobotnie (19 maja) uroczystości poświęcenia krzyża na głównej kopule nowobudowanej świątyni Mądrości Bożej Hagia Sophia w Warszawie „… świątynia ta jest kopią konstantynopolitańskiej Hagia Sophia, świątyni jedności ducha wszystkich prawosławnych. Budową tą prosimy Boga o ducha pokoju, zgody, szacunku i braterstwa dla Warszawy, Polski i całego świata. ….. Nasze czasy to wiek podziału, a nawet nienawiści. Ufamy, że tą (pierwszą) św. Liturgią – wspólnym dziełem – przyczynimy się do ducha pojednania i braterskiego wybaczenia.

     Równie ciepło podziękował Eminencja biskupowi siemiatyckiemu Warsonofiuszowi, duchowieństwu i przybyłym przedstawicielom władz samorządowych i wiernym.

     Arcybiskup Hiob wyraził radość z możliwości obcowania z ludem o tak głębokiej wierze i otwartości. Wyraził nadzieję, że dalej będzie on chronił ten najcenniejszy dar jakim jest wiara naszych przodków i ich kulturalny dorobek.

     Ksiądz prot. Cezary Nowicki podziękował czcigodnym Gościom za wspólną modlitwę z małą, nadgraniczną społecznością. Po raz pierwszy w historii ma ona zaszczyt spotykać aż trzech hierarchów. Korzystając z okazji w imieniu parafii i rodziny złożył życzenia Jego Eminencji z okazji jubileuszu 80-lecia urodzin i 20-lecia kierowania Cerkwią prawosławną w Polsce. Na pamiątkę przekazał naszemu zwierzchnikowi upominek i szkic parafialnej cerkwi. Pozostali hierarchowie obdarowani zostali podobnymi szkicami i pamiątkowym orderem z okazji 110-lecia budowy cerkwi św. św. Kosmy i Damiana.

     Wzruszająco brzmiały podziękowania księdza Cezarego skierowane do matuszki Marii. Na niejednej twarzy wzbudziły łzę wzruszenia.

     Około godziny 13.00 zakończyły się świąteczne uroczystości. Wierni w większych bądź mniejszych „rodzinnych” grupach rozeszli się, by w domowym zaciszu świętować Wniebowstąpienie Pańskie.

Tekst: Ks. Doroteusz Sawicki

Zdjęcia: Witold Lewczuk

źródło:http://www.orthodox.pl/swieto-wniebowstapienia-panskiego-w-telatyczach-2/

Świętych Kosmy i Damiana 14.11.2017r.

       14 listopada 2017 roku w parafii prawosławnej w Telatyczach uroczyście obchodzono wspomnienie świętych, darmo leczących, cudotwórców Kosmy i Damiana. Jest to drugie święto parafialne po Wniebowstąpieniu  Pańskim w tutejszej parafii.

       Już od rana do cerkwi licznie przybywali wierni i pielgrzymi z różnych miejscowości, aby uczestniczyć w św. Liturgii.  O godzinie 09.00 odsłużono akatyst  do śww. Kosmy i Damiana, któremu przewodniczył ks. prot. Mirosław Czurak z Podbiela. Zwieńczeniem świątecznego dnia była święta Liturgia, której przewodniczył dziekan okręgu kleszczelowskiego, ks. mitrat Mikołaj Kiełbaszewski w asyście jedenastu kapłanów.

       Po przeczytanej Ewangelii do wiernych zwrócił się ks. prot. Jan Kulik z Milejczyc. W swoim słowie kaznodzieja przybliżył żywot świętych zaznaczając, iż najważniejsze w życiu każdego człowieka jest bycie z Chrystusem i realne życie w Cerkwi poprzez uczestnictwo w św. Eucharystii. Ksiądz Kulik zwrócił szczególną uwagę na aspekt naszej wiary, która sprawia, iż jesteśmy w stanie przyjąć Łaskę Bożą płynącą ze świętych ikon.

       Tradycyjnie uroczystości świąteczne zakończyły się procesją wokół cerkwi, po której głos zabrał ks. mitrat Mikołaj Kiełbaszewski, wyrażając zadowolenie z licznie przybyłych wiernych i zwracając uwagę na to, że istota każdego święta przekazuje prawdy o Bogu oraz wiedzę potrzebną dla naszego zbawienia. W imieniu zebranych duchownych i wiernych, ks. Kiełbaszewski złożył życzenia imieninowe proboszczowi parafii, w związku z przypadającą tego dnia pamięcią męczennika Cezarego.

       W słowie końcowym proboszcz parafii, ks. Cezary Nowicki podziękował duchowieństwu za przybycie i uczestnictwo w święcie, wiernym i parafianom za wspólną modlitwę, życząc wszystkim zebranym wielu łask Bożych i wszelkiej pomyślności w codziennym życiu.

W trakcie święta w Telatyczach śpiewał chór parafialny pod przewodnictwem Jana Antoniuka.

Autor: ks. prot. Radion Wołosiuk

źródło:http://www.orthodox.pl/telatycze-pamiec-swietych-kosmy-i-damiana/

Wniebowstąpienie Pańskie 09.06.2016r.

         9 czerwca bieżącego roku w parafii pw. św. św. Kosmy i Damiana w Telatyczach odbyły się uroczystości liturgiczne z okazji święta Wniebowstąpienia Pańskiego.

         Do parafii licznie przybywali wierni i pielgrzymi z różnych stron aby uczestniczyć w świątecznych nabożeństwach w ten szczególny dzień. O godzinie 8.00 miało miejsce poświęcenie wody w nowo wybudowanej kapliczce, a o godzinie 9.00 odsłużono akatyst, któremu przewodniczyli ks. mitrat Stanisław Strach oraz ks. mitrat Borys Domaracki. O godzinie 10.00 rozpoczeła się Święta Liturgia, której celebrantem był ks. mitrat Wincenty Pugacewicz z Białej Podlaskiej. Asystowało mu 16 duchownych i 2 arcydiakonów.

         Kazanie po Ewangelii wygłosił ks. archimadryta Ambroży z monasteru w Kostomłotach. Przybliżył w nim historię święta Wniebowstąpienia Pańskiego. Po Świętej Liturgii odbyła się uroczysta procesja wokół cerkwi (krestnyj chod), w czasie której zostały poświęcone krzyże ofiarne postawione przez mieszkańców wsi parafii, na pamiątkę bieżeństwa, za wszystkich dobroczyńców cerkwi i parafii oraz wierzących ludzi, którzy odeszli, a także za spokój i zdrowie w dalszym życiu parafian, na pamiątkę dla dzieci i wnuków.

         Na koniec święta parafialnego kilka słów pouczających powiedział ks. mitrat Mikołaj Kiełbaszewski, dziekan kleszczelowski.

źródło: http://www.wiadomosci.cerkiew.pl/news.php?id_n=365&id=2

Śww. Kosmy i Damiana 14.11.2015r.

Wniebowstąpienie Pańskie 21.05.2015r.

Śww. Kosmy i Damiana 14.11.2014r.

Wniebowstąpienie Pańskie 29.05.2014r.

            29 maja br. w parafii pw. św.św. Kosmy i Damiana w Telatyczach odbyły się uroczystości liturgiczne z okazji święta Wniebowstąpienia Pańskiego. 

           Już od rana mimo niezbyt sprzyjającej aury do parafii licznie przybywali wierni, aby uczestniczyć w nabożeństwach. O godzinie 8:30 sprawowane było małe poświecenie wody, a o godzinie 9:00 odsłużono akatyst, któremu przewodniczył ks. Stanisław Strach z Kędzierzyna Koźle. O godzinie 10:00 rozpoczęła się Święta Liturgia, której przewodniczył ks. Wincenty Pugacewicz z Białej Podlaskiej w asyście 17 kapłanów i 3 diakonów.

           Kazanie po czytaniu Ewangelii wygłosił ks. Wincenty przybliżając historię święta. Podkreślił też jego wymiar dla całego chrześcijaństwa zwracając uwagę, że Wniebowstąpienie było konieczne, aby Syn Boży stał się pośrednikiem między Bogiem a ludźmi. 

           Uroczystości zakończył uroczysty molebien przed ikoną Wniebowstąpienia Pańskiego, gdyż pogoda nie pozwoliła na procesję wokół świątyni. Mimo to wszyscy zebrani w świątyni odczuwali świąteczny nastrój tego szczególnego dnia. Uroczystości świąteczne śpiewem upiększał chór parafialny pod przewodnictwem Jana Antoniuka. 

         Po molebniu głos zabrał dziekan okręgu kleszczelowskiego ks. Mikołaj Kiełbaszewski wyrażając zadowolenie z obecności wiernych i zwracając uwagę na to, że istota święta przekazuje prawdy o Bogu i wiedze potrzebną do naszego zbawienia. Podziękował serdecznie proboszczowi parafii ks. Cezaremu Nowickiemu za miłą atmosferę i wspólną modlitwę w pięknie wyremontowanej świątyni parafialnej. Podziękował również za jego trud i oddanie Cerkwi i parafii.

        W słowie końcowym proboszcz parafii ks. Cezary Nowicki podziękował przybyłemu  na święto duchowieństwu, wiernym, szczególnie dziękując za wspólną modlitwę. W Świętej Liturgii uczestniczyli duchowni z różnych diecezji, m.in. białostocko-gdańskiej, wrocławsko-szczecińskiej i lubelsko-chełmskiej.

źródło: http://www.typo.cerkiew.pl/index.php?id=33&tx_ttnews%5Btt_news%5D=20885&cHash=d1084c8a021a1d590585a5a83ad33bee

Śww. Kosmy i Damiana 14.11.2013r.

Wniebowstąpienie Pańskie oraz 110-lecie Cerkwi w Telatyczach 13.06.2013r.

         W obecności metropolity Sawy, duchownych, władz samorządowych oraz licznie zebranych parafian i wiernych kościoła prawosławnego obchodzono w czwartek, 13 czerwca, w święto Wniebowstąpienia Pańskiego, 110-lecie cerkwi w Telatyczach, gm. Nurzec Stacja.

            Cerkiew jest pod wezwaniem św.św. Kosmy i Damiana. Głównym punktem nabożeństwa, odprawionego przez Metropolitę, była procesja oraz poświęcenie kilkumetrowego krzyża ufundowanego na pamiątkę okrągłej rocznicy przez nurzeckie nadleśnictwo i parafian. Krzyż wykonał starosta cerkiewny Jarosław Terebun oraz Mirosław Terebun. Malowidło na nim wykonał Jarosław Wiszenko z Mielnika. Krzyż jest pamiątka proboszcza Cezarego Nowickiego, rady parafialnej w składzie: Jarosław Terebun, Aleksander Mikołajuk, Piotr Miszczuk, Julian Jaroszuk, Maria Kuźmiuk, Walentyna Strapczuk, Larysa Krawczuk oraz parafian.

           Jak podaje parafialna kronika - cerkiew w Telatyczach istniała w XVI wieku, o czym świadczy zachowany dokument z 1629 r. mówiący o niekorzystnym stosunku kolatorów (właściciele ziemscy na terenie parafii) do cerkwi i duchownych. O istnieniu parafii świadczą też księgi metrykalne z lat 1777 - 1801. Do dziś zachowała się też księga metryk z lat 1827 -1834, z której wynika, że parafię stanowiły wsie: Piszczatka, Siemichocze, Stowpcy (Stołbce), Tymianka i Wierzchpol (Werpol).

          Obecna cerkiew została zbudowana w 1903 r. Z tego okresu pochodzi też duży kamień znajdujący się przed wejściem do świątyni, prawdopodobnie przywieziony z cmentarza w pobliskiej Piszczatce. Status parafialnej świątynia otrzymała po I wojnie światowej należąc wtedy do diecezji poleskiej. Po II wojnie światowej Telatycze należały już do dekanatu siemiatyckiego i diecezji warszawsko - bielskiej. W latach 70. XX wieku cerkiew została zelektryfikowana, a w 1978 r. dach wraz z dzwonnicą pokryto ocynkowaną blachą. W latach 1992-1995 udało się przeprowadzić wewnątrz prace konserwatorskie i renowacje ikon, pozłocono detale dekoracyjne, kolumny i ramy ikon. W 2011 r. zaś zakończono generalny remont cerkwi, trwający etapami ponad 10 lat. To m.in.: wymiana instalacji elektrycznej, malowanie i konserwacja wnętrza, remont ogrodzenia, remont dachu i dzwonnicy, montaż nowych kopuł, okien, podmurówki. Generalny remont był możliwy dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wniosek złożyła parafia. Został on pozytywnie zaakceptowany i na remont urząd marszałkowski przeznaczył ok. 490 tysięcy zł. Wkład własny parafii to ok. 130 tysięcy zł, głównie dzięki parafianom, którzy mówią, że świątyni nie dałoby się wyremontować bez dużego zaangażowania proboszcza Cezarego Nowickiego.

Taki proboszcz, to skarb. Bez niego nic by nie było. Mamy nową cerkiew i obejście wokoło - kapliczkę, wodę, jest tutaj bardzo ładnie. Kto z daleka nie przyjedzie mówi, że tutaj oaza spokoju dzięki zieleni, kwiatom, obejściu. Teraz nasza cerkiew następne sto lat przetrzyma. Na pewno udało nam się zostawić po nas pamiątkę. A młodzi też będą o tę cerkiew dbać. Nie mają wyboru, za ładna - mówi Luba Weremczuk z Telatycz.

Chciałbym serdecznie podziękować parafianom za gorliwą ofiarność, zaangażowanie w sprawy świątyni i wszelką pomoc. Dziękuję też indywidualnym ofiarodawcom spoza parafii za wsparcie remontu. To, co razem zrobiliśmy na długo pozostanie dla nich, ich rodzin i dzieci. Dziękuję też za zaangażowanie parafian podczas przygotowań uroczystości 110-lecia cerkwi - mówi proboszcz Cezary Nowicki.

 

źródło: http://www.siemiatycze.com.pl/nurzec-stacja/4092-nurzec-stacja-jubileusz-cerkwi-w-telatyczach.html

 

Śww. Kosmy i Damiana 14.11.2012r.

Wniebowstąpienie Pańskie 24.05.2012r.

Śww. Kosmy i Damiana 14.11.2011r.

Wniebowstąpienie Pańskie 02.06.2011r.

Wniebowstąpienie Pańskie 13.05.2010r.