17-330 Nurzec-Stacja

Anusin 8a

tel: (85) 657 40 29

e-mail: parafia.telatycze@wp.pl