Kapliczka

         W lesie  przy drodze prowadzącej z Siemichocz do Anusina (Telatycz) stoi niewielka kapliczka, którą ufundowała właścicielka dóbr telatyckich hrabina Maria Potocka w II poł. XIX w. Było to wotum aby zahamować pomór bydła w swoich majątkach.

Historia Telatycz, czyli skąd kaplica w lesie

Historia Telatycz sięga XV wieku. Już wtedy musiała istnieć tam posiadłość ziemska, gdyż w 1502 r. król Aleksander Jagiellończyk nadał jedną połowę miejscowości swemu dworzaninowi Lewszy, drugą zaś innym dworzanom: Hrydii i Tyszy Bukowskiemu.

W kilka lat później oba nadania potwierdził potomkom obdarowanych król Zygmunt Stary. W obu częściach dóbr założono folwarki,  powstała też szlachecka wieś Telatycze, która stała się gniazdem rodu Telatyckich herbu Belina. W XVII w. Telatycze należały do rozległego kompleksu dóbr sapieżyńskich z centrum w Wysokiem.

         W 1764 r. Ludwika Telatycka wniosła Telatycze jako posag Janowi Rawiczowi Witanowskiemu z pobliskich Klukowicz. W kolejnych latach folwarki zmieniały właścicieli. W 1790 r. dobra telatyckie, obejmujące dwa folwarki oraz wsie Telatycze, Wierzchopol (obecnie Werpol) Stołbce i Siemichocze, ponownie weszły w skład „hrabstwa Wysockiego” Sapiehów.

         W II połowie XIX wieku właścicielką dóbr Wysockich, a wraz z nimi Telatycz, została córka Ksawerego Sapiehy – hrabina Maria Potocka. To właśnie ona była fundatorką kaplicy. Hrabina wystawiła ją jako wotum, aby zahamować pomór bydła w swych majątkach. Obecnie znajdują się w niej zarówno prawosławne ikony, jak i katolickie krzyże. Od wielu lat kaplica jest miejscem modlitwy odwiedzanym przez wiernych obu wyznań.

 

źródło: http://mojepodlasie.cba.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=137:telatycze-kapliczka-w-lesie&catid=24:inne&Itemid=49