POCZĄTEK REMONTU CERKWI (WRZESIEŃ 2011)

ZDJĘCIA SPOD CERKWI!